„Zagospodarowanie terenu w rejonie PP 73 w ciągu ul. Ceglanej i Miedzianej w Szczecinie- etap I.”

ZDiTM informuje, iż przekazanie placu budowy dla zadania „Zagospodarowanie terenu w rejonie PP 73 w ciągu ul. Ceglanej i Miedzianej w Szczecinie- etap I” odbędzie się 22.10.2020 r. o godzinie 10:00.