Radni Osiedla

SZELĄGIEWICZ
HENRYK NIKODEM
PRZEWODNICZĄCY
SZULIK
CZESŁAWA
WICEPRZEWODNICZĄCA
GONERKO
PIOTR PAWEŁ
SKARBNIK
MURAWSKI
TOMASZ RAFAŁ
SEKRETARZ
KRZYŻANOWSKI
PRZEMYSŁAW
CZŁONEK ZARZĄDU
WINIARSKI
BRONISŁAW
RADNY
GIEREK
ZDZISŁAW
RADNY
STENCEL
ARKADIUSZ
RADNY
KAŁŁAUR
MARCIN
RADNY
NEJMAN
MACIEJ PIOTR
RADNY
GOŁDA
JERZY ANDRZEJ
RADNY
ŻOŁNIEREK
SŁAWOMIR PIOTR
RADNY
OCICKI
LECHOSŁAW MIROSŁAW
RADNY
LISTWOŃ
ŁUKASZ PIOTR
RADNY
LIGOCKA
ANETA DANUTA
RADNA