Radni Osiedla

SZELĄGIEWICZ
HENRYK NIKODEM
PRZEWODNICZĄCY
SKROBISZ
CELINA
WICEPRZEWODNICZĄCA
GONERKO
PIOTR PAWEŁ
SKARBNIK
MURAWSKI
TOMASZ
SEKRETARZ
SZULIK
CZESŁAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
GOJDŹ
SEBASTIAN MARCIN
RADNY
WRZESIŃSKI
MARIUSZ JERZY
RADNY
ANDREJCZUK
BERNARD
RADNY
KIRKIEWICZ
FILIP RYSZARD
RADNY
ŁUBIAN
PAWEŁ
RADNY
NEJMAN
MACIEJ PIOTR
RADNY
ŻOŁNIEREK
SŁAWOMIR
RADNY
PIETRZAK
ANNA
RADNA
MARKOWSKA
BARBARA
RADNA
KACZMAREK
DAGMARA URSZULA
RADNA