Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
47/20 02/11/2020 w sprawie wynajmu fragmentu działki nr 2/43, obręb 1028. 03/11/2020
46/20 25/08/2020 ws. wniosków do Komisji Inicjatyw Społecznych w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 25/08/2020
45/20 24/08/2020 ws. zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 25/08/2020
5/20 06/07/2020 Uchwała Zarządu Rady Osiedla ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. 06/07/2020
44/20 18/06/2020 w sprawie ustanowienia służebności na działce 12/5, obręb 1028 na potrzeby dojazdu do garażu. 18/06/2020
43/20 18/06/2020 w sprawie zamiaru utworzenia nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie działania RO Drzetowo-Grabowo – przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8. 18/06/2020
42/20 18/05/2020 w sprawie wiaty śmietnikowej na tyłach kamienicy przy ul. Swarożyca 3 18/05/2020
41/20 18/05/2020 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Drzetowo - Jana Chryzostoma Paska w Szczecinie". 18/05/2020
40/20 12/05/2020 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drzetowo - Grabowo - Teatr Polski w Szczecinie. 13/05/2020
39/20 07/05/2020 w sprawie wydania opinii w kwestii sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa stanowiącej działkę na 1/2 położonej przy ul. Ludowej 24c oraz oddania w drodze bezprzetargowej działki nr 15/2 położonej przy ul. Ks. Wacława Bl 07/05/2020