Budżet Szczecina na 2021 r. przyjęty!

Budżet Szczecina na 2021 r. przyjęty!

Jakich inwestycji możemy się spodziewać na naszym Osiedle Drzetowo-Grabowo

:

- Bezpieczna Przystań na ul. Rugiańskiej - 500 000 zł.

- Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia 1 068 089 zł.

- Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois - 287 462 zł.

- Przebudowa schodów pomiędzy ul. Dubois a ul. E. Plater - 200 000 zł.

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej - 131 300 zł.

- Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu - 650 000 zł.

- Remont chodnika w ciągu ulicy Antosiewicza na odcinku od ul. Firlika do ul. Nocznickiego - 263 000 zł.

- Remont chodnika w ciągu ulicy Druckiego – Lubeckiego na odcinku od ul. Stalmacha do posesji nr 4 - 270 000 zł.

- Remont chodnika w ciągu ulicy Firlika na odcinku od ul. Miedzianej do ul. Antosiewicza - 113 000 zł.

Na obrzeżach osiedla możemy spodziewać się wymiany nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Matejki - 350 000 zł.

Wszystkim radnym głosującym "za" przyjęciem budżetu, w którym znalazło się kilka projektów na naszym osiedlu bardzo dziękuję, a radnym osiedla dziękuję za nieocenione wsparcie przy codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności.