Do 18 lutego 2022 r., wydłużony został termin składania ofert w przetargu na przebudowę ulicy Bożeny.

Do 18 lutego 2022 r., wydłużony został termin składania ofert w przetargu na przebudowę ulicy Bożeny.

Zadanie obejmuje m.in.:

  • wykonanie przebudowy istniejącego odcinka ul. Bożeny do strony ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo-rowerowymi;
  • budowę nowego odcinka drogi od końca przebudowywanego odcinka ul. Bożeny do północnego wyjścia z obiektu „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych do ul. Sczanieckiej;
  • wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego;
  • budowę miejsc postojowych;
  • zagospodarowanie zieleni.

Prace budowlane powinny być wykonane w terminie 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Nowa infrastruktura ma uzupełniać układ dojazdowy do powstającej w sąsiedztwie Fabryki Wody.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.