Druga jabłonka imieniem "Tuliś" została zasadzona.