Funkcjonowanie Rad Osiedli w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Informujemy, iż w okresie trwania Stanu Zagrożenia Epidemicznego w naszym kraju Rady Osiedla:

1. Zawieszają dyżury pełnione przez Radnych.

2. Niezwoływują posiedzeń Rady jeśli nie ma takiej konieczności.

3. Ograniczają organizację wydarzeń kultularnych, sportowych, rekreacyjnych itd.).

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.