KONSULTACJE W SPRAWIE SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Rada Miasta zyskała możliwość wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 06:00. Są to godziny maksymalne, możliwe jest skrócenie czasu zakazu. Wprowadzenie ograniczenia może dotyczyć terenu każdej Rady Osiedla oddzielnie i miałoby zastosowanie tylko do sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy). Rada Osiedla zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie ewentualnego wprowadzenia takiego ograniczenia na terenie naszego osiedla. Prosimy o wskazanie miejsc gdzie takie ograniczenie przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwiłoby utrzymanie porządku. Na opinię oczekujemy do dnia 4 września 2018 roku. Przekazać ją można poprzez Facebooka, lub na adres: rada@drzetowo-grabowo.osiedla.szczecin.pl . Można też podzielić się z nami tą opinią osobiście w dniach 23 (czwartek), 28 (wtorek), 30 (czwartek) sierpnia i 4 września (wtorek) w godzinach 17:00 – 19:00 w siedzibie Rady przy ulicy Sławomira 9 lokal 14.