w sprawie wydania opinii nt. ewentualnego wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie Gminy Miasto Szczecin