Od soboty wchodzą nowe obostrzenia - dla żółtej strefy, w której aktualnie znajduje się Miasto Szczecin.

Uwaga!

Ministerstwo Zdrowia zapowiada politykę "zero tolerancji" dla osób, które nie przestrzegają obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa:

Od soboty wchodzą nowe obostrzenia - dla żółtej strefy, w której aktualnie znajduje się Miasto Szczecin, są to:

  • Obowiązkowe maseczki na otwartej przestrzeni, a także ograniczenie liczby uczestników na imprezach okolicznościowych do 75 osób.
  • Brak zasłoniętych nosa i ust może być usprawiedliwione wyłącznie odpowiednim dokumentem zaświadczającym o przeciwwskazaniach zdrowotnych.
  • Każda osoba nieposiadająca maski lub innego materiału ochronnego w wymaganych miejscach, bez takiego dokumentu będzie karana.
  • Wysokość mandatów nadal będzie wynosić maksymalnie 500 zł, w przypadku odmowy przyjęcia sprawa będzie kierowana do sądu
  • Wprowadzono wymóg zachowania odległości między zgromadzeniami minimum 100 m.
  • Zakaz udostępniania lokali do organizacji imprez i dyskotek.
  • Mieszkańcy stref za pomocą alertów będą informowani o wprowadzanych zmianach.
  • Wymogi sanitarne na cmentarzach w związku z nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych na tę chwilę pozostają niezmienne.