Ogłoszenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp "Drzetowo - Grabowo - Łady" w Szczecinie.

W załączeniu ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo-Grabowo-Łady” w Szczecinie.

Projektant planu: mgr Magdalena Zienko – Projektant w Zespole Generalnego Projektanta, tel. 91 424 5751