Ogłoszenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp "Drzetowo - Grabowo - Teatr Polski" w Szczecinie.

W załączeniu ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie.

Projektant planu: mgr Magdalena Zienko – Projektant w Zespole Generalnego Projektanta, tel. 91 424 5751