Osiedlowy turniej piłkarski

Zapraszamy na Osiedly Turniej Piłkarski!

Wydarzenie odbedzie się 1.12.2019 r. w godzinach 13.30-18.30 na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u na ul. E. Plater 20.

Drużyny 5 + bramkarz + max. 3 rezerwowych.

Zapisy przyjmuje radny Paweł Łubian pod numerem telefonu: 517 589 048.