Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2020-2025.

Wydział Ochrony Środowiska tut. Urzędu informuje, że przygotowany został  projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2020-2025.

Projekt został zamieszczony pod adresem:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131055.asp

W związku z powyższym, prosimy o składanie wszelkich uwag i wniosków do projektu przedmiotowego Programu w terminie 7 dni, tj. do dnia 08.10.2020 roku.

W załączeniu pismo przewodnie dot. możliwości składania uwag i wniosków.