Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska” w Szczecinie

Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwały Nr X/308/19 z dnia 10.09.2019 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska” w Szczecinie, obejmującego obszar położony w dzielnicy Śródmieście, w granicach administracyjnych Osiedle Drzetowo - Grabowo, przy ul. Jana Chryzostoma Paska.

Przedmiotem sporządzenia planu jest rozszerzenie przeznaczenia terenu o funkcję usług opiekuńczo – wychowawczych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w sekretariacie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ul. K. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, p. 108-114, I piętro,
w godz. od 8.00 do 15.00, w terminie 22 dni od daty ukazania się Ogłoszenia czyli od 22.11.2019 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

ZałącznikRozmiar
PDF icon ogloszenie_bip_paska.pdf54.33 KB