Punkt zbiórki odpadów problemowych

Punkt zbiórki odpadów problemowych przy ul. Firlika w godz. 8.00-16.00.

Każdy mieszkaniec Szczecina może nieodpłatnie oddać zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, opony, przepracowany olej, stary sprzęt RTV i AGD i inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, materiały z azbestem.

Punkt prowadzi Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Szczecin tel. 091 423 10 59