Skarpa kolejowa na ul. Willowej.

Jakiś czas temu skarpa kolejowa na ul. Willowej została pozbawiona drzew i krzewów na niej rosnących, z uwagi na trasę przyszłej SKM i konieczność realizacji tych działań wynikających z projektu.

Łukasz Listwoń - Przewodniczący Rady Osiedla razem z Barbara Markowska - radną osiedla wystąpiliśmy do PKP o uprzątniecie tego terenu z uwagi na to, iż wykonawca robót potraktował to miejsce dość opieszale.

Dziś otrzymaliśmy informację i zapewnienie, że skarpa zostanie uprzątnięta najpóźniej do końca czerwca.