Sprawozdanie Rady Osiedla z działalności za 2005 rok

Data sprawozdania: 
sobota, 31 Grudzień, 2005

CZY MOŻNA ZROBIĆ WIĘCEJ ?
To pytanie, które zadaje sobie większość z nas. Z perspektywy upływającego czasu pewnie zawsze można powiedzieć, że można było zrobić więcej i lepiej. Tekst ten powstał, aby to Państwo mieszkający tak jak my na Drzetowie–Grabowie mogli to ocenić. Liczymy też, że będą tacy, którzy mają pomysł jak i co można zrobić inaczej, skuteczniej i zechcą włączyć się w rozwiązywanie naszych wspólnych spraw.

W jakim składzie pracowaliśmy, można przeczytać na czwartej stronie tego biuletynu. Przypominamy, że praca w radzie jest pracą społeczną. W roku 2005 na posiedzeniach plenarnych zbieraliśmy się 7 razy, przyjęliśmy 35 uchwał. Zarząd Rady Osiedla przyjął dwie uchwały. Dyżurowaliśmy w każdy wtorek i czwartek w godzinach 1700 – 1900, to w sumie 100 dyżurów. Na dyżurach najczęściej można było spotkać Panów Zdzisława KĄDZIELĘ i Pawła CACKOWSKIEGO.

Bieżące działania wynikają z bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Zgłaszamy te sprawy odpowiednim służbom i instytucjom miejskim niejednokrotnie proponując sposób ich rozwiązania. Oprócz szeregu drobnych, było też obszerne wystąpienie dotyczące zagadnień komunikacyjnych. Na nasz wniosek między innymi zmieniono ustawienie znaków drogowych w rejonie ulic Hutniczej, Firlika, Nocnickiego, zlikwidowano też bardzo niebezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Matejki. W miejscu tym postawiono odpowiednie bariery utrudniające wtargniecie pieszych na jezdnię. Ze zgłoszeń przyjmowanych na dyżurach wynikła też potrzeba zorganizowania spotkania mieszkańców ulicy Montwiłła z przedstawicielami Policji na temat bezpieczeństwa. Ustalenia z tego zebrania przynajmniej na jakiś czas przyniosły złagodzenie problemów mieszkańców tego rejonu.

Są niestety przykłady niebrania pod uwagę naszych propozycji w wystarczającym stopniu. Tak jest w nierozwiązanej od lat sprawie „Gontynki”. Naszym zdaniem, tereny „Gontynki” powinny być przeznaczone w całości na cele sportowo–rekreacyjno–wypoczynkowe. Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego powinny umożliwiać powstanie tu aquaparku, basenów rekreacyjnych, jacuzii, sauny, gabinetów rehabilitacyjnych, basenu olimpijskiego 50 m z widownią, na co najmniej 1500 osób, kręgielni, siłowni, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, squasha, kortów tenisowych z możliwością przekształcania w okresie zimy na lodowisko. Jako uzupełnienie wybranych z powyższego katalogu funkcji można dopuścić powstanie multikina, obiektów gastronomicznych, niewielkich sklepów z pamiątkami i artykułami sportowymi czy też motelu. Sprzeciwiamy się, by powstał tam kolejny sklep wielkopowierzchniowy czy też inny obiekt usługowo – handlowy. Nasze propozycje wpisują się w koncepcje budowania miasta o zróżnicowanych funkcjach, dającego jego mieszkańcom możliwości różnorodnego spędzania czasu, miasta, z którym mieszkańcy będą się utożsamiali. Proponowaliśmy dwie drogi, realizacji. Pierwsza to wybudowanie aquaparku za pieniądze publiczne, oczywiście z koniecznością pozyskaniu na ten cel środków zewnętrznych. Druga droga to wybudowanie takiego obiektu przez inwestora prywatnego. Wielu fachowców twierdzi, że w mieście wielkości Szczecina komercyjne prowadzenie takiego parku wodnego powinno być opłacalne. Proponowaliśmy podjęcie kroków, które w konsekwencji doprowadziłyby do powstania parku wodnego jedną z wyżej proponowanych dróg bez rozstrzygania na początku, która będzie zrealizowana.

Przyjęto plan, wprawdzie nie wyklucza on możliwości zrealizowania naszych propozycji, ale też dopuszcza powstanie na znacznej części terenu nawet 5-cu sklepów o powierzchni do 2000 m2. Ostatnie wydarzenia wskazują, że względy polityczne uniemożliwią podjęcie w najbliższym czasie w sprawie „Gontynki” jakiejkolwiek decyzji.

Jak co roku włączyliśmy się w akcję „Sprzątania Miasta” zorganizowaną dzięki zatrudnieniu przez Prezydenta Miasta grupy bezrobotnych. Dzięki dużemu zaangażowaniu Pana Bronisława WINIARSKIEGO, który koordynował pracę grupy sprzątających w rejonie obejmującym osiedle Drzetowo uprzątnięto wiele terenów od lat zaniedbanych. Na Grabowie koordynacją pracy ekipy sprzątającej zajmował się Pan Lechosław OCICKI.

Od jakiegoś czasu zajmujemy się też uporządkowaniem terenów przyległych do Teatru Polskiego. Jest szansa, że w ramach inwestycji związanych z regatami uda się przekształcić przyległy basen przeciwpożarowy w efektowną fontannę. Mogą powstać miejsca do parkowania, a skwerek przed teatrem będzie miał uporządkowaną zieleń i efektowne alejki. Jest też szansa na uporządkowanie całego tarasu widokowego od strony Odry.

Tradycyjnie już organizowaliśmy lub włączaliśmy się w organizację szeregu imprez na terenie naszego Osiedla. Jesienny wyścig kolarski to jedna z ciekawszych. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Pan WINIARSKI. Pomogliśmy też przy organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 11 obchodach Dnia Dziecka i Ogólnopolskim zjeździe Szkół imienia UNICEF.

Jak co roku nasi reprezentanci uczestniczyli w XI już turnieju drużyn piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta, tym razem nie odnieśliśmy sukcesów w tych rozgrywkach, natomiast drużyna Rad Osiedlowych lewobrzeżnej części Szczecina z udziałem przedstawicieli naszej Rady zwyciężyła w turnieju siatkówki. Dzięki życzliwości dyrekcji SP 11, która udostępnia nam raz w tygodniu salę gimnastyczną, mamy możliwość przygotować się lepiej do następnego turnieju. Uczestniczyliśmy też w imprezie charytatywnej „Cały Szczecin Śpiewa Dzieciom” – impreza na rzecz dzieci ze szpitala na Unii Lubelskiej. Nasi przedstawiciele reprezentowali nas na imprezach zorganizowanych z okazji „Święta Policji”, Święta Straży Miejskiej”, „Dni Teatru”.

Coraz większe sukcesy odnoszą chłopcy, którzy uczęszczają na zajęcia do Modelarni, którą od kilku lat wspomagamy. Rozwija się też koło filatelistyczne, działalności, któremu patronujemy.

Jednym z najbardziej widocznych naszych sukcesów jest zbudowanie Placu zabaw dla dzieci. Dzięki zaangażowaniu członków wspólnoty mieszkaniowej Grażyny 4-4a, pozyskanym przez Nas od Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miasta pieniądzom oraz załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności powstał obiekt, który – mamy nadzieję – będzie służył mieszkańcom osiedla długie lata. W roku bieżącym w podobnym trybie zamierzamy zbudować przy ul. Rugiańskiej tor kolarski BMX dla dzieci i młodzieży osiedla Drzetowo. Kontynuowaliśmy też organizowanie przedsięwzięć, bez których trudno już sobie wyobrazić życie naszej lokalnej społeczności. Gościliśmy więc samotnych i ubogich mieszkańców osiedla na wigilii w Klubie Parafialnym, który od niedawna nosi imię sali Jana Pawła II. W okresie Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z naszego osiedla zorganizowaliśmy w Teatrze Współczesnym dwa przedstawienia baletowe „Dziadek do Orzechów” w wykonaniu Ogniska Baletowego. A dzięki pozyskaniu pieniędzy z wydziału zdrowia na imprezie zorganizowanej wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 11 mogliśmy obdarować 240 dzieci paczkami świątecznymi.

Udało się nam też wykonać remont naszej siedziby, zamontowaliśmy gablotę informacyjną, w której umieszczać będziemy najważniejsze komunikaty. Już niedługo będzie można zapoznać się z naszymi działaniami na specjalnej stronie internetowej miasta. Możliwe to będzie dzięki włączeniu naszego komputera do sieci internetowej.

Rada Osiedla