Sprawozdanie rzeczowei finansowe z zrealizowanych działań na rzecz mieszkańców w 2022 r.