SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 r.