Uchwała Zarządu Rady Osiedla ws. przyjęcia projektu budżetu rady osiedla na 2020 r.