Uchwała Zarządu Rady Osiedla ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 r.