Uchwała Zarządu Rady Osiedla ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.