Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
55/21 13/05/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na cele rekreacyjne - działka nr 33/2, obręb 3018. 17/05/2021
60/21 10/08/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie obiektu technicznego na terenie gminnym na ul. Ludowej 1. 10/08/2021
52/21 05/02/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wiatę śmietnikową dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Willowej 21-27. 05/02/2021
86/22 12/09/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca postojowego na fragmencie działki nr 11 na 19, obręb 3014. 13/09/2022
61/21 14/09/2021 w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych na dokumentację projektową oraz realizację budowy chodnika na ul. Rugiańskiej. 15/09/2021
62/21 14/09/2021 w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych na dokumentację projektową oraz realizację II etapu przebudowy okolicy Przedszkola Publicznego nr 73 n 15/09/2021
33/20 25/02/2020 w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji projektowej parku kieszonkowego na ul. Rugiańskiej. 26/02/2020
34/20 25/02/2020 w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych na wykonanie przebudowy schodów na ul. Dubois. 26/02/2020
41/20 18/05/2020 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Drzetowo - Jana Chryzostoma Paska w Szczecinie". 18/05/2020
40/20 12/05/2020 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drzetowo - Grabowo - Teatr Polski w Szczecinie. 13/05/2020