VI posiedzenie Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo

Zapraszamy na kolejne posiedzenie Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo

Wtorek, 8 października 2019 r., godzina 17:30.

Ul. Sławomira 9/16, 71-606 Szczecin.

Wszystkie posiedzenia są otwarte dla mieszkańców.