w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. J. Ch. Paska na działce nr 21/18.