w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Malczewskiego 9a