w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Polnej,