w sprawie dzierżawy gruntu Gminy miasto Szczecin - część dz. nr 21 na 52 obręb 1017.