w sprawie dzierżawy gruntu na działce nr 11/33 przyległego do ściany budynku przy ulicy Firlika 31.