W sprawie dzierżawy gruntu na garaż tymczasowy – ul. Ceglanej – Em. Plater