w sprawie organizacji festynu rodzinnego na boisku szkolnym przy SP nr 11 w dniu 14 września 2019 r.