w sprawie organizacji imprezy na zakończenie wakacji w strefie rekreacji na ul. Dubois.