w sprawie organizacji imprezy w związku z otwarciem parku kieszonkowego „Bezpieczna przystań” na ul. Rugiańskiej.