w sprawie organizacji konkursu o charakterze osiedlowym w mediach społecznościowych.