w sprawie organizacji osiedlowego turnieju piłkarskiego.