w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2022 r.