w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowego i finansowego z zrealizowanych działań na rzecz mieszkańców w 2022 r.