w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r.