w sprawie przyjęcia stanowiska do Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego przebudowy tzw. nadodrzanki.