w sprawie uchylenia uchwały nr 83/22 z dnia 5.07.2022 r.