w sprawie udzielenia absolutorium

Nr uchwały: 
15/158/XXVI
Data uchwały: 
24/02/2015
Kadencja: 
2011-2015