w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy windy zewnętrznej przy posesji na ul. Kapitańskiej 3a.