w sprawie wydania opinii dotyczącej dzierżawy fragmentu działki 26 na 1, obręb 3018 w celu ustawienia pojemników na odpady.