w sprawie wydania opinii dotyczącej przeniesienia trafostacji z ul. Sławomira 21.