w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiany działek nr 13/12 i 67/4 z obr. 1017.