w sprawie wydania opinii w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności w formie darowizny nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Grudnia 1970 r., stanowiącej działki 14/6 i 14/7 z obrębu 3020.