w sprawie wydania stanowiska dot. wszczęcia procedury przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drzetowo-Grabowo-Parkowa.