w sprawie wyrażenia opinii do projektu chodnika wzdłuż ul. Miedzianej.