w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji muralu na ul. E. Plater 20 na budynku Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF